Chúng tôi mong muốn cung cấp và hợp tác với quý khách hàng trên các lĩnh vực:

1. Các thiết bị, vật tư thuộc lĩnh vực Viễn thông – Tin học.

2. Lắp đặt, bảo dưỡng các hệ thống thuộc lĩnh vực viễn thông – tin học.

3. Cung ứng và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm thuộc hai ngành Viễn thông và Tin học
 

 
 
 

4. Tính chuyên nghiệp cao trong công tác cung ứng - hỗ trợ kịp thời cho tất cả các hệ thống phân phối.

5. Hợp tác toàn diện hoặc từng sản phẩm trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm.

6 Với tiêu chí:
 Sự thành công của khách hàng là mục tiêu phục vụ của chúng tôi. Công ty cổ phần Viễn thông Lê thiên trở thành nhà phân phối cho nhiều chủng loại sản phẩm phục vụ cho các thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng nội - ngoại vi của ngành Viễn Thông - Tin Học