Tên sản phẩm:

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SỢI QUANG FDF- HĂNG R&M- THUỴ SỸ
  Nhà sản xuất: R&M- THUỴ SỸ
  Part No :
  Mô tả :  
  Hệ thống phân phối sợi quang FDF do hăng R&M (Thuỵ sỹ) sản xuất, Thiết bị tiện nghi, gọn nhẹ, giá thành cạnh tranh so với tất cả các FDF từ các hăn
    Fiber optical frame