Tên sản phẩm:

DDF CHO TỔNG ĐÀI
  Nhà sản xuất: R&M (THUỴ SỸ)
  Part No : VS Compact; VS - Standard
  Mô tả :  
  DDF CHO TỔNG ĐÀI VS-Standard một ngơ vào 2 ngơ ra VÀ VS-Compact mật độ 4000pairs/m2. (Xem chi tiết).