Tên sản phẩm:

UPS( LINE – INTERACTIVE UPS SYSTEMS) 600VA-3KVA
  Nhà sản xuất:
  Part No :
  Mô tả :  
  các loại ups từ 600VA đến 3KVA xem trên website: www.informups.com/ hoặc liên hệ pḥng kinh doanh để biết thêm chi tiết