Tên sản phẩm:

UPS (ONLINE UPS SYSTEMS)
  Nhà sản xuất: INFORM-TURKEY
  Part No : 1ph-1ph;3ph-1ph;3ph-3ph
  Mô tả :  
  Các loại UPS online: 1ph-1ph; 3ph-1ph;3ph-3ph có công suất tối đa 1000KVA, Xem tai lieu.