Tên sản phẩm:

LB48-XX
  Nhà sản xuất: LE THIEN TELECOM
  Part No : LB48-XX
  Mô tả :  
  Sản xuất và cung cáp các loại tải giả DC 48V có ḍng điện đo thử từ 10A đến 1000A. Công nghê của Anh quốc.
    LB48-xx