Tên sản phẩm:

LB48-XX; LB110-XX; LB220-XX
  Nhà sản xuất: LÊ THIÊN TELECOM
  Part No : LB48-XX; LB110-XX;LB220-XX
  Mô tả :  
  Sản xuất các thiệt bị tải giả DC- 110V, DC-220V ḍng xả từ 100A đến 500A, với thanh điện trờ INOX có cánh tản nhiệt và độ chính xác cao.