Tên sản phẩm:

LB3803-XX, LB2201-XX
  Nhà sản xuất:
  Part No :
  Mô tả :  
  CHÚNG TÔI CHUYÊN CHO THUÊ CÁC LOẠI TẢI GIẢ AC TỪ 10KW-100KW. LH: 0913500045.