Tên sản phẩm:

LOADBANKS (Máy Thử tải) CHO BATTERIES, NGUỒN DC
  Nhà sản xuất: HILLSTONE PRODUCTS-UK
  Part No : HPB 54-100 to300; HPB 54-400 to 700; HBN50/60;HLB,
  Mô tả :  
  Thiết bị tải giả (loadbanks ) sử dụng cho việc phóng xả ACCU và kiểm tra tải của hệ thống nguồn DC. Call:0913500045
    HBN  HBN50-60  HPB54-700  HBN220-260  HAV 520