Tên sản phẩm:

TẢI GIẢ (LOAD BANKS) CHO MÁY PHÁT ĐIỆN, UPS
  Nhà sản xuất: HILLSTONE PRODUCTS
  Part No : HAC415-20 TO 1000KW
  Mô tả :  
  Thiết bị tải giả(load banks) dùng kiểm tra máy phát điện, UPS trước khi xuất xưởng hoặc bảo tŕ .Call: 0913500045
    HAC415-1000  HAC415  HAC415-500  HAC415-26  HAC415-300