Tên sản phẩm:

TẢI GIẢ(LOAD BANKS) CHO ĐỘNG CƠ TÀU THUỶ, MÁY BAY
  Nhà sản xuất: HILLSTONE PRODUCTS (UK)
  Part No : HLB28-2000
  Mô tả :  
  Thiết bị tải giả dùng cho kiểm tra bảo tŕ động cơ tàu thuỷ hoặc động cơ máy bay...
    HLB28-2000  HLB110  HAV520-28