Tên sản phẩm:

THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁP ĐỒNG VÀ DỊCH VỤ ADSL
  Nhà sản xuất: EXFO
  Part No : CABLE SHARK-P3, EXD-350
  Mô tả :  
  Chúng tôi chuyên cung cấp cac loại thiết bị kiểm tra chất lượng cáp đồng và dịch vụ SHDSL, VDSL...
    CABLESHARK  COLT 450- A/SHDSL tester  EXD-350 ADSL tester