Tên sản phẩm:

THIẾT BỊ ĐO LUỒNG E1, PCM...
  Nhà sản xuất: EXFO; ANRITSU; VeEX
  Part No :
  Mô tả :  
  Thiết bị kiểm tra luồng E1, bit error, ..., measurement and tester.... Kiểm tra và phân tích tín hiệu R2, SS7, ISDN......Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.