Tên sản phẩm:

CÁP QUANG
  Nhà sản xuất: R&M (Thuỵ Sỹ); VN
  Part No :
  Mô tả :  
  Chuyên cung cấp các loại cáp sợi quang treo, Chôn, luồng cống từ 2FO đến 144FO do các hăng: R&M (Thuỵ Sỹ) sản xuất.