Tên sản phẩm:

ODF (HỘP NỐI DÂY CÁP QUANG); DÂY NHẢY QUANG
  Nhà sản xuất: EMIT(TW), R&M( Thuỵ sỹ)
  Part No :
  Mô tả :  
  Các loại ODF 8,12,24,36,48,96 ...treo tường hoặc gắn Rack 19" với các loại connector FC,SC,ST, E2000...(xem chi tiết)
    ODF 12-48  ODF12  ODF48  ODF 48-72 port  ODF 8-96 Wallmount