Tên sản phẩm:

DÂY NHẢY QUANG(PATCH CORD), DÂY NỐI QUANG (PIGTAIL)
  Nhà sản xuất: EMIT; R&M
  Part No :
  Mô tả :  
  Các loại dây nhảy quang PATCH CORD, PIGTAIL 3m,5m,10m,20m Các loại connector: FC,SC,ST,LC,MU... Các loại phụ kiện quang: ống co nhiệt, (SLEEVES, CONNECTOR, ...)
    DÂY NHẢY SC/FC/ST  DÂY NHẢY SC/FC  Connector  ADAPTOR  Khay chứa mối nối