Tên sản phẩm:

BATTERIES 2V/200AH ĐẾN 2V/ 3000AH- HOPPECKE
  Nhà sản xuất: Sacred Sun,HOPPECKE; Tyco
  Part No :
  Mô tả :  
  Các loại ACCU (BATTERY) Hoppecke (Germany)2V có dung lượng từ 200AH đến 3000AH (xem chi tiết)..
    OPzV batteries  TycoBattreies-2000A