Tên sản phẩm:

BATTERIES 12V/35A-12V/200A
  Nhà sản xuất: Sacred Sun,HOPPECKE; Tyco
  Part No :
  Mô tả :  
  Các loại ACCU 6V,12V....(xem chi tiết)