Tên sản phẩm:

QUALSTAR DRIVER 34XX
  Nhà sản xuất: QUALSTAR
  Part No : 34XX
  Mô tả :  
  Thiết bị đọc/ghi dữ liệu bằng tape reel có mật độ ghi từ 1200bPI đến 6250BPI....
    QUALSTAR 34xx