Tn sản phẩm:

CHỐNG ST LGI (CANADA)
  Nh sản xuất: ECPART (CANADA)
  Part No :
  M tả :  
  Thiết bị chống st 1pha, 3pha
    thiết bị chống sét 1&3pha