Tên sản phẩm:

CẦU CH̀ CHỐNG SÉT PTC
  Nhà sản xuất: RAYCHEM- TYCOELECTRONICS (USA)
  Part No : TR250-120 ; TR250-145
  Mô tả :  
  các loại cầu ch́ chống sét.
    TR250-145  TR250-120