Tên sản phẩm:

MDF;DDF HĂNG R&M- THUỴ SỸ
  Nhà sản xuất: R&M (THUỴ SỸ)
  Part No : VS-COMPACT; VS-STANDARD
  Mô tả :  
  Các loại DDF,MDF cho tổng đài từ 100 đôi-50.000 đôi, tự đứng hoặc treo tường. Công nghệ hiện đại, mật độ 4000 đôi/m2.
    DDF-VS-standard