Tên sản phẩm:

BỘ LỢI DÂY (PAIRGAIN)
  Nhà sản xuất: TW
  Part No :
  Mô tả :