Tên sản phẩm:

MÁY NẠP ĐIỆN CHO ACCU (BATTERY CHARGERS)- HĂNG LINEAGE POWER
  Nhà sản xuất: HILLSTONE PRODUCTS (UK); LINEAGE POWER(USA) ; INFORM (TURKEY
  Part No :
  Mô tả :  
  Máy nạp điện cho Acqui dung lượng:24/48/110Vdc/220vdc-10/25/50/100A/300A/2000A DC... (xem chi tiết)
    HBC2-100  Battery charger