Tên sản phẩm:

CONVERTER QUANG
  Nhà sản xuất:
  Part No :
  Mô tả :  
  - Các loại Converter quang giao diện Ethernet, khoảng cách từ 1km/10km,20km,40km,80km,120km... giao tiếp quang SM và MM...
    AN-UM100  CONVERTER GIGABIT (AD-NET)  CONVERTER 0-120KM (AD-NET)