Tên sản phẩm:

HẠT CHỐNG SÉT - GDT
  Nhà sản xuất: TYCOELECTRONICS
  Part No :
  Mô tả :  
 
    GDT