Tên sản phẩm:

DSLAM, ADSL
  Nhà sản xuất: ZYXEL (TW)
  Part No :
  Mô tả :