Tên sản phẩm:

BATTERY NI-CADMIUM- HĂNG HOPPECKE/UNIKOR
  Nhà sản xuất:
  Part No :
  Mô tả :  
  Cac loai battery Ni-Cadmium do các hăng nỗi tiếng sản xuất.