Tên sản phẩm:

DC-AC INVERTER- HĂNG LINEAGE POWER
  Nhà sản xuất: LINEAGE POWER (TYCOELECTRONICS - USA)
  Part No :
  Mô tả :  
  Inverter Tycoelectronics từ: 3KVA đến 21KVA..
    INVERTER 0.5 TO 10KVA  ANPHATRAN