Tên sản phẩm:

CONNECTORS
  Nhà sản xuất: TYCOELECTRONICS(USA)
  Part No :
  Mô tả :  
  Các loại đầu nối(connector), Rờ le (Relay) của hăng Tyco Electronics...