Tên sản phẩm:

RƠ LE (RELAY)
  Nhà sản xuất: TYCOELECTRONICS
  Part No :
  Mô tả :