1. THIẾT BỊ ĐO

  1. test
  2. THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁP ĐỒNG VÀ DỊCH VỤ ADSL
  3. THIẾT BỊ ĐO LUỒNG E1, PCM...
  4. THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT, BATTERIES
  5. THIẾT BỊ ĐO CÁP QUANG, MÁY HÀN CÁP QUANG
  6. test
  7. asd
  8. 123
  9. BKV-1102
   
 

2. TẢI GIẢ(LOADBANKS) CHO CHO NGUỒN AD,DC, BATTERIES - HĂNG HILLSTONE-UK

  1. LOADBANKS (Máy Thử tải) CHO BATTERIES, NGUỒN DC
  2. TẢI GIẢ (LOAD BANKS) CHO MÁY PHÁT ĐIỆN, UPS
  3. TẢI GIẢ(LOAD BANKS) CHO ĐỘNG CƠ TÀU THUỶ, MÁY BAY
  4. CHO THUÊ TẢI GIẢ(AC 1PHA-3PHA, DC...)
  5. TẢI GIẢ KIỂM TRA NGUỒN DC VA ACCU
   
 

3. HỆ THỐNG NGUỒN AC-DC,NGUỒN NĂN(RECTIFIER) VÀ MÁY NẠP ĐIỆN CHO ACCU- HĂNG LINEAGE POWER-USA

  1. MÁY NẠP ĐIỆN CHO ACCU (BATTERY CHARGERS)- HĂNG LINEAGE POWER
  2. HỆ THỐNG NGUỒN AC-DC (GE ENERGY-LINEAGE POWER) AC-DC; RECTIFIER
  3. DC-AC INVERTER- HĂNG LINEAGE POWER
  4. CHO THUÊ CÁC LOẠI NGUỒN AC-DC DÙNG CHO VIỄN THÔNG
   
 

4. BATTERY HĂNG (HOPPECKE; SACREDSUN; UNIKOR)

  1. BATTERIES 2V/200AH ĐẾN 2V/ 3000AH- HOPPECKE
  2. BATTERIES 12V/35A-12V/200A
  3. BATTERY NI-CADMIUM- HĂNG HOPPECKE/UNIKOR
  4. BATTERY CHO VIỄN THÔNG (ACCU)
  5. BATTERY CHO VIỄN THÔNG
  6. OPzV MODEL - HOPPECKE
  7. OPzS model - HOPPECKE
  8. NET.POWER; POWER.COM- HOPPECKE
   
 

5. THIẾT BỊ QUANG (SDH, STM1,STM4,STM16...)- HĂNG AD-NET-TW

  1. SDH,STM1,STM4...
  2. CONVERTER QUANG
  3. THIẾT BỊ TẢI LUỒNG TRÊN CÁP SỢI QUANG- AD-NET
  4. THIẾT BỊ TẢI LUỒNG TRÊN MẠNG LAN/WAN (IP )
  5. THIẾT BỊ TẢI TÍN HIỆU VIDEO TRÊN CÁP QUANG
   
 

6. DSLAM, ADSL ,xDSL PRODUCTS

  1. DSLAM, ADSL
  2. XDSL
   
 

7. BỘ TẬP TRUNG THUÊ BAO DLC, PAIR GAIN

  1. BỘ TẬP TRUNG THUÊ BAO DLC
  2. BỘ LỢI DÂY (PAIRGAIN)
   
 

8. CÁP QUANG, PHỤ KIỆN QUANG: ODF, PATCH CORD, PIGTAIL.- HĂNG R&M- THUỴ SỸ

  1. CÁP QUANG
  2. ODF (HỘP NỐI DÂY CÁP QUANG); DÂY NHẢY QUANG
  3. DÂY NHẢY QUANG(PATCH CORD), DÂY NỐI QUANG (PIGTAIL)
  4. BỘ SUY HAO QUANG (ATTENUATOR)
  5. MĂNG XÔNG CÁP QUANG
  6. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SỢI QUANG FDF- HĂNG R&M- THUỴ SỸ
   
 

9. BỘ CHỐNG SÉT (PTC, CHỐNG SÉT AC, DC...)-HĂNG EC-PART- CANADA

  1. CHỐNG SÉT LGI (CANADA)
  2. CẦU CH̀ CHỐNG SÉT PTC
  3. HẠT CHỐNG SÉT - GDT
   
 

10. MDF, DDF CHO TỔNG ĐÀI HĂNG R&M- THUỴ SỸ

  1. MDF;DDF HĂNG R&M- THUỴ SỸ
  2. DDF CHO TỔNG ĐÀI
  3. MDF
   
 

11. THIẾT BỊ ĐỌC VÀ XỬ LƯ DỮ LIỆU-HĂNG SONY

  1. MO DRIVER
  2. TAPE VÀ THIẾT BỊ LƯU TRỮ
  3. QUALSTAR DRIVER 34XX
   
 

12. IC VÀ BIẾN ÁP (TRANSFORMER) CÁC LOẠI

   
 

13. CÁP 10-1000 ĐÔI; CÁP PCM 75OHM-120OHM VÀ PHỤ KIỆN

   
 

14. SẢN PHẨM: DSLAM, ADSL ,xDSL

  1. DSLAM, ADSL
  2. IDSL,SHDSL, MULTIPLEXER
  3. MODEM ADSL
   
 

15. CABLES AND PCM CABLES; ACCESSORIES

   
 

16. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG

   
 

17. ĐẦU NỐI (CONNECTORS) VÀ RƠLE (RELAY)

  1. CONNECTORS
  2. RƠ LE (RELAY)
   
 

18. MÁY IN TEM (labeling machine) VÀ Identification - Tycoelectronics

   
 

19. THIẾT BỊ MẠNG(OUTLET) VÀ CÁP MẠNG CAT5,CAT6- HĂNG R&M- THUỴ SỸ

  1. THIẾT BỊ MẠNG -R&M
  2. SWITCH CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP
  3. SCADA (RING)
   
 

20. BỨC TƯỜNG LỬA (FIREWALL AND SECURITY)

  1. BỨC TƯỜNG LỬA
   
 

21. BỘ LƯU ĐIỆN (UPS)- HĂNG INFORM-TURKEY

  1. UPS( LINE – INTERACTIVE UPS SYSTEMS) 600VA-3KVA
  2. UPS (ONLINE UPS SYSTEMS)
   
 

22. DC-AC INVERTER (MÁY ĐỔI ĐIỆN AC)

  1. DC-AC INVERTER TIẾT KIỆM DÙNG CHO GIA Đ̀NH, DOANH NGHIỆP
   
 

23. TẢI GIẢ DC (DC LOADBANK) VIỆT NAM

  1. LB48-XX
  2. LB48-XX; LB110-XX; LB220-XX
   
 

24. TẢI GIẢ AC (AC LOAD BANK)-VIỆT NAM

  1. LB220XX-1, LB380XX-3
   
 

25. CHO THUÊ TẢI GIẢ DC

  1. LB48-XX, LB220-XX
   
 

26. CHO THUÊ TẢI GIẢ AC

  1. LB3803-XX, LB2201-XX